Hovedpine under Corona

2020 har i særdeleshed været præget af COVID-19 pandemien. Det har medført restriktioner, nedlukninger, hjemsendelser og en masse andet.

For at undersøge hvilke konsekvenser COVID-19 restriktionerne har haft for mennesker med hovedpine og for behandlingen af hovedpine har Nationalt Videnscenter for Hovedpine i efteråret 2020 gennemført to undersøgelser.


Hovedpinebehandling under Corona

Den første undersøgelse kortlægger forandringer i behandlingstilbuddet på hovedpineklinikker/neurologiske afdelinger i Danmark, hvor 12 ud af 14 klinikker deltog. En tilsvarende undersøgelse er gennemført i Norge, hvor 17 ud af 18 klinikker deltog.

De samlede resultater fra de to undersøgelser viser, at det samlede antal henvisninger til klinikkerne faldt i perioden. 60% af de neurologiske afdelinger rapporterede, at færre blev indlagt til udredning og behandling for hovedpinesygdomme. 86% af klinikkerne anvendte video- og telefonkonsultationer i højere grad.

Læs artiklen i Journal of Headache and Pain


Livet med hovedpine under Corona

Den anden undersøgelse fokuserede på, hvordan forårets nedlukning påvirkede livet for mennesker med hovedpiner i Danmark. 413 personer med forskellige hovedpinediagnoser svarede på spørgeskemaet, der blev sendt ud i samarbejde med patientforeningerne.

Undersøgelsen viste, at nedlukningen ikke medførte nogen forandring i, hvor hårdt ramt respondenterne var af hovedpine. Til gengæld svarede omtrent to tredjedele, at hjemmearbejde i forbindelse med nedlukningen havde været positivt for håndteringen af deres hovedpine. I forhold til behandlingen af hovedpine viste undersøgelsen, at 44 % havde oplevet at deres behandling var blevet udskudt eller aflyst, mens 29% svarede, at de havde undladt at bestille tid om hovedpine trods behov.

Resultaterne er endnu ikke publiceret


Studier fra andre lande

En gruppe italienske forskere har gennemført en undersøgelse af konsekvenserne af Corona for mennesker med migræne i Italien. 433 personer med migræne blev interviewet telefonisk til undersøgelsen.

Undersøgelsen viste samlet en svag forbedring i migræne i undersøgelsesperioden med en lavere hovedpinefrekvens og -intensitet sammenlignet med perioden inden. Dog viste undersøgelsen også en geografisk forskel, hvor der var en tendens til stigning i antal anfald i Norditalien.

Læs artiklen i Frontiers in Neurology


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup