Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

“Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne” Publiceret d. 25. september 2019 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række sundhedsfaglige selskaber, Danske Regioner, Kommunerne og Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Formålet med de nye anbefalinger, er at sikre, at mennesker med hovedpine får stillet en præcis diagnose tidligt i forløbet, så der kan sættes ind med den mest virksomme behandling. Formålet er ligeledes at styrke sammenhængen og tværfagligheden i behandlingsforløbet

Anbefalingerne beskriver en række forslag til indsatser, som sætter fokus på, hvordan sygdommene kan blive diagnosticeret uden forsinkelse, og det tværfaglige samarbejde organiseres bedre.

Download anbefalingerne her

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup