Psykologi

Hvorfor psykologisk behandling af hovedpine og ansigstsmerter?

Man kan opleve, at hovedpinen begrænser en i forhold til at kunne forfølge det liv, man gerne vil leve f.eks. i forhold til karriere, familie og parforhold. På grund af den belastning det udgør at leve med hovedpine, og de konsekvenser det kan have for evnen til at leve et aktivt liv, er det ikke ualmindeligt, at hovedpinepatienter også kan kæmpe med stress, en følelse af utilstrækkelighed, lavt selvværd eller selvbebrejdelser. Dette kan for nogle kan udvikle sig til en egentlig depression. Mange kan også have oplevelsen af at stå alene med hovedpinen, da det kan være svært for andre at forstå den ramtes besvær, når der ikke er et synligt tegn på sygdom.

Hvis det er tilfældet, kan det for nogle være gavnligt med psykologisk behandling.

I psykologisk behandling tages der udgangspunkt i en bio-psyko-sociale forståelse af, hvad sygdom og sundhed er, som peger på, at der altid vil være en gensidig påvirkning mellem biologiske, psykologiske og sociale forhold. Det vil sige, at det, der sker i vores krop, vores sind og i vores relationer til andre og verden, har indflydelse på hinanden.

Psykologisk behandling kan støtte den enkelte i at lære at håndtere livet med kronisk smerte på bedst mulig måde. Den psykologiske behandling har sit primære fokus på at bedre personens generelle trivsel og livskvalitet og ikke alene på at reducere den fysiske smerte.

Hvordan kan behandlingen se ud

Psykologisk behandling af smerter kan ske på forskellige måder både i privat og offentligt regi

Der arbejdes med temaer som f.eks.

  • Psykoedukation dvs. undervisning om smertemekanismer og hvordan hovedpine kan påvirke krop, tanker, følelser og det sociale liv
  • Teknikker til smertehåndtering f.eks. afspænding, biofeedback, visualisering, hypnose, mindfulness, grounding-øvelser og energiforvaltning
  • Afklaring af de følelsesmæssige forhold omkring hovedpinen f.eks. sorg- og krisehåndtering
  • Behandling af depression og angst ifm. hovedpinen
  • Udfordringer ved kommunikation f.eks. ift. grænsesætning eller at leve med en usynlig lidelse
  • Arbejde med at tilpasse coping-strategier til at håndtere et liv med hovedpine

Terapien kan foregå både individuelt og i gruppe. Mange kan have glæde af at møde andre personer i en lignende situation.

Fotograf: Thomas Steen Sørensen, Colorrange Photography

Hvor kan man få behandling:

Hovedpinecentre

Privatpraktiserende psykologer

Patientforeninger: Flere patientforeninger har relevante støttetilbud til deres medlemmer, som i nogle tilfælde kan rumme kontakt til psykolog.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup