Patientforeninger

Der findes fire patienterforeninger på hovedpineområdet i Danmark:

  • Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
  • Migræne Danmark
  • Migræne og Hovedpineforeningen
  • Trigeminus Foreningen

Patientforeningerne præsenterer sig nedenfor


Danmarks Patientforening for Hovedpineramte

Som patientforening arbejder vi konstant på at skaffe de bedst mulige forhold for hovedpinepatienter i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at oplyse om sygdommene og vejlede om behandlingsmuligheder. At blive ramt af en kronisk hovedpinesygdom er for de fleste en stor omvæltning, der ikke kun påvirker patienten selv, men i høj grad også de pårørende samt arbejdspladsen eller uddannelsesstedet. Vi vil gerne hjælpe så mange som muligt med at komme igennem denne fase.

Udover foreningens grundlæggende medlemsrådgivning, ydes der også bisidderordning i sociale sager, gratis psykologbistand, rådgivning til arbejdspladser og uddannelsessteder og hjemmebesøg hos sygdomsramte familier.

Foreningens hjemmeside er: www.jegharhovedpine.dk


Migræne danmark

Vi er en uafhængig patientforening af migrænikere og pårørende.

Vi arbejder for, at du som migræniker kan få et bedre liv og behandling.

Vi tror på, at jo bedre du kender din sygdom, jo bedre kan du selv håndtere den.

Vi bringer dig de seneste nyheder fra forskningen.

Vi optræder som din repræsentant og ligeværdig, uafhængig medspiller sammen med læger, myndigheder og medicinproducenter.

Foreningens hjemmeside er: www.migraeniker.dk


Migræne og Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen er en uafhængig patientforening for medlemmer med alle former for migræne og hovedpine.
Vi formidler informationer til presse, politikere samt offentligheden generelt om de svære tilbagevendende hovedpineformer.

Rådgivning og formidling:

Rådgivning af hovedpinepatienter. Formidling af viden og erfaringer mellem læger og hovedpineramte samt patienter imellem. Varetagelse af hovedpinepatienters fælles interesse. Kontakt til og erfaringsudveksling med udenlandske organisationer med tilsvarende formål. Støtte til forskning i de svære tilbagevendende hovedpinelidelser.

Foreningens hjemmeside er: www.hovedpineforeningen.dk


Trigeminus Foreningen

Vi er en lille landsdækkende forening med ca. 330 medlemmer.
Vores formål er at udbrede kendskabet til lidelsen trigeminusneuralgi og vejlede de trigeminusramte og deres pårørende herom.
Vi holder møder for vores medlemmer rundt om i landet, hvor vi udveksler erfaringer om lidelsen og behandlingen af den.
I forbindelse med de årlige generalforsamlinger, vil der altid være et oplysende foredrag. Endvidere har vi en løbende kontakt med Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, for at være opdateret omkring forskningen i forbindelse med lidelsen.

Foreningens hjemmeside er: www.trigeminus.dk


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup