Om hovedpine

Hovedpinesygdomme er blandt de hyppigste smertetilstande, og patienterne findes i alle dele af sundhedssystemet.

Der findes velundersøgte behandlinger til de hyppigste hovedpinetyper, og for mange patienter kan der opnås en klar forbedring ved hurtig diagnosticering og behandling.

Hovedpinesygdomme diagnosticeres efter klare og valide diagnostiske kriterier på baggrund af symptomer, det vil sige hvad patienten oplever og beskriver. Det er derfor vigtigt at få klarhed over hvordan smerterne opleves og varigheden af de enkelte anfald.

Man skelner mellem de såkaldte primære hovedpinetyper, som opstår uden anden påviselig underliggende sygdom og sekundær hovedpine som optræder i tæt tidsmæssig sammenhæng til en anden sygdom, som kan forårsage hovedpinen.

Kort om de hyppigste hovedpinesygdomme

Migræne er den hyppigste neurologiske sygdom, og det skønnes, at ca. 10 % af verdens voksne har aktiv migræne, der er kategoriseret som en af de mest invaliderende sygdomme.

Spændingshovedpine er den mest almindelige form for hovedpine og rammer op mod 80 % af befolkningen. Ofte er disse anfald kortvarige og kan behandles med håndkøbsmedicin,  men hos en mindre del af patienterne er smerterne hyppige eller kroniske med påvirket livskvalitet til følge.

Hovedpine forårsaget af indtag af smertestillende medicin, medicinoverforbrugshovedpine, er et stigende problem, som først i de seneste år er kommet i fokus. De nyeste data viser, at 100.000 danskere har medicinoverforbrugshovedpine.

Den mere sjældne klyngehovedpine (Hortons hovedpine) beskrives af patienter som den ”værst tænkelige smerte et menneske kan udsættes for”, og den rammer 1 ud af 1.000, hvilket betyder, at der i Danmark findes mindst 5.000 patienter med klyngehovedpine.

Trigeminusneuralgi er en sjælden tilstand med  invaliderende ansigtssmerter.

Sekundære hovedpiner er langt sjældnere end de primære former, men er vigtige at kende til fordi der kan ligge en anden behandlingskrævende tilstand bag.

I den almene befolkning lider ca. 2-3 % af sekundær hovedpine. Heraf er de fleste ramt af medicinoverforbrugshovedpine eller posttraumatisk hovedpine.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup