National Klinisk Retningslinje

Nationalt Videnscenter for Hovedpine har stået for udarbejdelsen af National Klinisk Retningslinje for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme, som dækker migræne og spændingshovedpine.

Nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale.

I retningslinjen for ikke-medicinsk behandling af migræne og spændingshovedpine indgår fem behandlingsområder:

  • Manuel ledmobiliserende behandling
  • Superviseret fysisk aktivitet
  • Psykolog behandling
  • Akupunktur
  • Patientuddannelse (kurser og foredrag)

Retningslinje for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme

Den samlede vurdering for alle behandlingsområder viser, at evidensen er svag til meget svag.

Evidens af lavere kvalitet er ikke ensbetydende med manglende effekt, men kan være et udtryk for metodisk begrænsning (randomiserede studier af ikke-medicinsk behandling er metodisk udfordrende at gennemføre) eller, at mængden af forskning inden for området er begrænset.

 

Migræne  
Manuel ledmobiliserende behandling Svag anbefaling for 
Superviseret fysisk aktivitet Svag anbefaling for
Psykologisk behandling Svag anbefaling for
Akupunktur Svag anbefaling for
Patientuddannelse (kurser og foredrag) Svag anbefaling for

Spændingshovedpine  
Manuel ledmobiliserende behandling Svag anbefaling for 
Superviseret fysisk aktivitet Svag anbefaling for
Psykologisk behandling Svag anbefaling for
Akupunktur Svag anbefaling for
Patientuddannelse (kurser og foredrag) God praksis (Konsensus)

 

Selvom anbefalingerne er svage, giver retningslinjen sundhedspersonale et bedre afsæt for at rådgive patienter omkring ikke-medicinsk behandling, idet der kan tages udgangspunkt i konkret evidens.

De svage anbefalinger understreger vigtigheden af at følge op på effekten af igangsat ikke-medicinsk behandling i samarbejde med patienten under hensyntagen til dennes behov, ressourcer og ønsker.

Proces og metode

Retningslinjen er udarbejdet på en bevilling fra Sundhedsstyrelsen og er foretaget i samarbejde med relevante faglige selskaber, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for at sikre faglighed og relevans. Patientforeningerne på området har været inddraget i processen, og der er indsamlet viden om patienterfaringer via et spørgeskema.

Udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer følger en særlig udviklet model for tidsplan, metode og proces. Retningslinjer er baseret på en systematisk litteratursøgning, hvorefter den udvalgte litteratur evidensvurderes.

Sundhedsstyrelsen bruger GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), der er et internationalt brugt systematisk og transparent system, til at vurdere kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger. Læs mere om NKR på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Materiale

National Klinisk Retningslinje – rapport som pdf

Nationale Kliniske Retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

National Klinisk Retningslinje – Magicapp

Søgeprotokoller

Guidelines

Primær litteratur

Sekundær litteratur

Flowcharts

Flowcharts PICO 1-9

Baggrundsmateriale

Metaanalyser PICO 1-9

AMSTAR

AGREE

Spørgeskemaundersøgelse

Høring

Høringsnotat

Høringssvar

Peer-review

Vurderingsrapport

Vurderingsrapport

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Publicerede artikler

Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education for patients with tension-type headache. A systematic review and meta-analysis (Artiklen er frit tilgængelig)

Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education in migraine treatment. A systematic review and meta-analysis (Artiklen ligger bag betalingsmur)


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup