National Hovedpinesurvey 2021

Kort om undersøgelsen

Nationalt Videnscenter for Hovedpine gennemførte i maj-juni 2021 en national hovedpinesurvey for at få indsigt i, hvor mange der tager kontakt til deres praktiserende læge med deres hovedpine samt, i hvilken grad hovedpine påvirker livet socialt såvel som arbejdsmæssigt.

Der blev annonceret for undersøgelsen på sociale medier, hvor voksne (minimum 18 år) med hovedpine blev opfordret til at deltage. 6.567 personer besvarede spørgeskemaet. Størstedelen af disse er kvinder (70%) og gennemsnitsalderen er 43 år.

Mere end halvdelen af deltagerne (54%) har hovedpine mindst en gang om ugen, mens en tredjedel (33%) svarer, at de har hovedpine nogle gange om måneden.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af deltagerne oplever deres hovedpine som begrænsende for deres sociale liv, og at det påvirker deres arbejdsliv. Samtidig viser undersøgelsen, at mange, der lider af hyppig hovedpine, ikke har kontaktet deres læge.

Resultater

Kontakt til sundhedsvæsenet om hovedpine

Mere end halvdelen af deltagerne (56%) har snakket med deres læge om deres hovedpine, hvilket samtidig indebærer, at en stor del ikke har været til læge med deres hovedpine. For gruppen der har hovedpine mindst en gang om ugen, gælder det, at knap tre ud af fire (72%) har snakket med en læge om deres hovedpine. For dem der har hovedpine nogle gange om måneden, er det mindre end halvdelen (47%), der har været ved deres læge.

Konsekvenser socialt og arbejdsmæssigt

67 procent oplever, at deres hovedpine begrænser sociale aktiviteter, deltagelse i arrangementer og lignende. For 21 procent sker det ofte eller meget ofte.  

Blandt dem der arbejder, går på uddannelse eller lignende tager 82 procent ofte eller meget ofte på arbejde/uddannelse trods hovedpine.   

Næsten en ud af fem (17%) oplever ofte eller meget ofte manglende forståelse for deres hovedpine fra deres omgivelser, og en tredjedel (33%) oplever det en gang imellem. 

Hovedpine som et vilkår i livet – men der er hjælp at hente

Hovedpine kan ikke kureres, men der findes mange gode og effektive behandlinger, som kan give færre dage med hovedpine/mindre intens hovedpine, hvilket kan have stor betydning for livskvaliteten hos den enkelte. Men det er en forudsætning, at man kontakter sin læge for at få mulighed for prøve det af.

Mange mennesker som ikke opsøger læger, forsøger i stedet at komme igennem hverdagen ved hjælp af håndkøbsmedicin som for eksempel paracetamol eller ibuprofen selvom det ikke altid virker optimalt. Hyppig brug af hovedpinepiller igennem længere tid kan risikere at give endnu mere hovedpine og dermed starte en ond spiral.

Det er derfor vigtigt at drøfte behandling af hovedpine med sin læge.


Nationalt Videnscenter for Hovedpine har modtaget en donation fra GlaxoSmithKline Pharma A/S til gennemførsel af rekrutteringskampagnen.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup