Migræneforskning

Genetikken bag migræne

Thomas Folkmann Hansen, Msc., Associeret Professor/Lektor & Jes Olesen, MD, Professor

Beskrivelse: Ved hjælp fra tidligere studier af familier, hvor der findes migræne, ved vi, at årsagen til migræne blandt andet findes i vores arvemasse. Vi vurderer, at ca. halvdelen af årsagen til migræne skyldes ændrede forhold i vores arvemasse. Vi kalder disse ændringer for genetiske risikofaktorer. Ved at finde disse faktorer kan vi afdække genetikken bag migræne. Det gør vi ved at studere, hvorvidt den forskel der naturligt forekommer i vores arvemasse er anderledes for migrænepatienter end for personer uden migræne. Vi undersøger også, om der er særlige gener, som er i spil under et migræneanfald.

Ved at finde genetiske variationer eller gener, som er forbundet med en øget risiko for at få migræne/migræneanfald, er det med til at hjælpe os til at forstå, hvorfor migræne opstår. Sådan viden vil vi kunne bruge til f.eks. at finde ud af, hvorfor en bestemt behandling kan virke bedre for nogen og ikke for andre og i sidste ende hjælpe os med at foreslå nye behandlingstiltag, såsom ny medicin

Myofascielle mekanismer hos migrænepatienter

Jeppe Hvedstrup, Læge og ph.d.-studerende ved Dansk Hovedpinecenter

Beskrivelse: Mange migrænepatienter fortæller om gener fra nakken i tiden op til et migræneanfald. Generne er tilstede uden at man kan påvise noget unormalt ved skanninger af nakken hos disse patienter. I dette projekt undersøger vi migrænepatienter grundigt med undersøgelse af muskelømhed, følesans, muskelhårdhed og et større interview med særlig fokus på muskulære gener.

Ud fra de mange undersøgelser vil vi udlede om der er en undergruppe af migrænepatienter som adskiller sig fra de andre migrænepatienter ved at have anderledes symptomer og fremstår anderledes ved smerte-, ømhed- og muskelundersøgelser.

En underinddeling af migrænepatienter er interessant i forhold til at kunne personliggøre behandling og forudsige behandlingsrespons. I dag kan vi ikke forudsige hvilken medicin den enkelte patient har gavn af, hvorfor vi i dag stort set følger den samme behandlings algoritme fra patient til patient på trods af at patienternes symptomer og gener er forskellige.

Endvidere vil forandringer hos migrænepatienter kunne bruges til at sige noget om migrænens årsag hos disse patienter.

Transkriptomiske forskelle mellem det cefaliske og det ekstra-cefaliske smertesystem i rotter

Rikke Elgaard Christensen, Ph.D studerende, cand.scient. i molekylær biomedicin under vejledning af Jes Olesen, MD, Professor

Beskrivelse: Gennem de sidste 20 år har forskning på mennesker vist, at visse stoffer inducerer hovedpine under indgivelse, både i raske forsøgspersoner og migrænikere, samt et regulært migræneanfald i de fleste migrænikere 3-6 timer efter indgivelsesstop. Dog giver disse stoffer ingen smerte uden for hovedet, hvilket tyder på en forskel i den måde, hvorpå smertesignalering foregår på i hovedet i forhold til, hvordan smertesignalering foregår i kroppen. Dette projekts formål er at undersøge hovedets smertesystem med RNA sekventering og sammenligne med kroppens smertesystem. Herved håber vi at kortlægge de molekylærbiologiske forskelle, der må ligge til grund for forskellen på reaktionsmønsteret mellem disse smertesystemer. Desuden vil vi fremprovokere hovedpine med nitroglycerin, et udbredt migræneinducerende stof, for at kortlægge, hvordan signaleringen ændrer sig efter fremkaldelse af hovedpine. Denne forskning foregår i rotter.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup