Kiropraktor

Når vi snakker hovedpine, er årsagerne som bekendt mangfoldige, og det er ikke alle hovedpine typer, som en kiropraktor kan lindre på. De typiske hovedpinetyper, hvor kiropraktoren sandsynligvis kan bidrage med lindring, er spændingshovedpine, nakkehovedpine og migræne. Metoderne som anvendes af kiropraktorer, kommer overordnet ind under den betegnelse af behandling som kaldes ikke-medicinsk behandling.

Hvad sker hos kiropraktoren?

Man kan henvende sig hos en kiropraktor uden henvisning fra lægen og der ydes delvist tilskud til undersøgelse og behandling fra den offentlige sygesikring.

Hos kiropraktoren gennemføres en grundig optagelse af sygehistorien, hvor der er mulighed for at beskrive symptomer og udviklingen af disse mm. Herefter suppleres der med forskellige undersøgelser, hvor der bl.a. mærkes på muskulaturen i nakke og skulder partiet og langs rygsøjlen. Herefter undersøges og vurderes bevægeligheden og funktionen i nakken og brystryggen mm. Der suppleres med andre undersøgelser, hvis det findes relevant f.eks. måling af blodtryk og vurdering af kraft, følesansen og reflekserne i arme og ben. Herefter vil der blive stillet en diagnose – altså en mulig forklaring på hovedpinen – og lagt en plan for et eventuelt konsultationsforløb. Hovedpinediagnosen stilles under hensyn til de kriterier som det internationale hovedpineselskab har opstillet. Patienten opfordres til at medbringe sin medicinliste og/eller hovedpine dagbog/kalender, således det er kendt hvilke medicinske præparater, der tages. Det er vigtig viden i den samlede forståelse og beskrivelse af helbredstilstanden.

Hvilke metoder anvender kiropraktoren når der tilbydes behandling?

Den hyppigst anvendte metode, kiropraktoren anvender er manuel behandling i form af manipulation og/eller mobilisation. Derudover anvendes og suppleres typisk med øvelser og motionstiltag, hvis det er relevant i forhold til diagnosen. Samtidig opfordres til en stor grad af egenomsorg i form af råd og vejledning omkring forebyggelse med anvendelse af motion, kost, rygestop, søvnkvalitet og arbejdsstillinger. Der kan også drøftes anvendelse af afspændingsmetoder, kognitiv adfærdsterapi mm.

Generelle overvejelser

Den kiropraktiske behandling kan, i forhold til hovedpinepatienten (spændingshovedpine og nakkehovedpine), nogle gange stå alene, men ofte er der behov for tværfaglige forløb. Under disse forløb kan der anvendes tiltag af forskellig karakter for at håndtere symptombilledet mest hensigtsmæssigt, således kan både medicinske og ikke-medicinske metoder ofte kombineres. En del patienter foretager ofte til- og fravalg ud fra nogle personlige præferencer og erfaringer. Kiropraktorer arbejder på et videns- og evidensbaseret grundlag, hvorfor der konstant tilkommer ny og brugbar viden, som gør, at der løbende sker tilpasninger i rådgivning og behandlingstilbud. 

Klinisk Vejledning

Dansk Selskab for Kiropraktik har udarbejdet en Klinisk Vejledning omkring Hovedpine, som kan findes her

Uddannelse

Kiropraktorer har en 5. årig universitetsuddannelse, hvor de uddannes til at rådgive, diagnosticere, behandle og forebygge tilstande, hvor muskelskelet systemet kan være en af forklaringerne på en given smerte.

Skrevet af Henrik Wulff Christensen, Forskningsleder på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Relevante referencer:

Bentssen L, Birk S, Kasch H, et al Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtsmserter. Dansk Hovedpine Selskab 2010

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The international Classification of Headaches Disorders, 3rd edition. Cephalgia. 2018;38(1):1-211.

Blumenfeld A, Siavoshi S. The Challenges of Cervicogenic Headache. Curr Pain Headaches Rep. 2018;22(7):47.

Haas M, Groupp E, Aickin M, Fairweather A et.al Dose response for chiropractic care for chronic cervicogenis headache and associated neck pain: a randomized pilot study. L Manipulative Physiol Ther. 2004;27(9):547-53

Gross  A, Miller J. et al. Manipulation or mobilisation for neck pain: a Cochrane Review. Man Ther 2010;15(4):315-33.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup