Idiopatisk intrakraniel hypertension

IIH er forkortelsen for idiopatisk intrakraniel hypertension, som er en tilstand, hvor væsketrykket i hjernen er for højt.

Idiopatisk = Uden kendt årsag
Intrakraniel = Inde i kraniet
Hypertension = Overtryk

Idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH) er en sjælden årsag til kronisk hovedpine og har en markant overhyppighed hos overvægtige. Det er en vigtig og ofte overset sygdom, som ubehandlet kan medføre til varig synsfeltdefekt eller blindhed.

Hvad er symptomerne?

Typiske symptomer omfatter svær hovedpine, som kan være stillingsafhængig (forværres i liggende stilling) horisontalt dobbeltsyn, svimmelhed, kognitive klager, kortvarige forbigående synsforstyrrelser, abducensparese (det afficerede øje kan ikke føres lateralt) og/eller pulserende tinnitus.

Hvem får IIH?

IIH er en relativ sjælden sygdom. Hvert år udvikler ca. 50 danskere IIH. Sygdommen kan opstå i alle aldre uansat køn og vægt. Risikoen for at udvikle sygdommen er dog 10-20 gange større for overvægtige kvinder i den frugtbare alder.

Vigtigt at vide om IIH:

Enkelte patienter har maligne forløb med hurtigt progredierende (få dage) og muligt irreversibelt synstab. Ved mistanke om IIH bør patienten indlægges akut til udredning, herunder udelukkelse af anden patologi, f.eks. sinusvenetrombose

Materialer

Printvenlitg faktaark om IIH

Læs mere

 Dansk Hovedpine Selskabs Referenceprogram

 Neurologisk national behandlingsvejledning


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup