Om hovedpine

Hovedpinesygdomme er blandt de hyppigste smertetilstande, og patienterne findes i alle dele af sundhedssystemet.

Migræne eller hyppig hovedpine rammer omkring 16%, svarende til 770.000, af den danske befolkning. Flere danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine end af astma og diabetes tilsammen. Mere end tre procent af befolkningen lider af kronisk hovedpine, det vil sige har hovedpine hver eneste dag eller mere end hver anden dag året igennem.

Hovedpine kan behandles. Der findes velundersøgte behandlinger til de hyppigste hovedpinetyper, og for mange patienter kan der opnås en klar forbedring ved hurtig diagnosticering og behandling.

Børn og unge rammes også af hovedpine. Forekomsten af oplevet hovedpine blandt børn og unge under 20 år er omkring 58 %.

Kort om de hyppigste hovedpinesygdomme

Man skelner mellem de såkaldte primære hovedpinetyper, som opstår uden anden påviselig underliggende sygdom og sekundær hovedpine som optræder i tæt tidsmæssig sammenhæng til en anden sygdom, som kan forårsage hovedpinen.

Migræne er den hyppigste neurologiske sygdom, og det skønnes, at ca. 10 % af verdens voksne har aktiv migræne, der er kategoriseret som en af de mest invaliderende sygdomme.

Spændingshovedpine er den mest almindelige form for hovedpine og rammer op mod 80 % af befolkningen. Ofte er disse anfald kortvarige og kan behandles med håndkøbsmedicin, men hos en mindre del af patienterne er smerterne hyppige eller kroniske med påvirket livskvalitet til følge.

Hovedpine forårsaget af indtag af smertestillende medicin, medicinoverforbrugshovedpine, er et stigende problem, som først i de seneste år er kommet i fokus. De nyeste data viser, at 100.000 danskere har medicinoverforbrugshovedpine.

Den mere sjældne klyngehovedpine (Hortons hovedpine) beskrives af patienter som den ”værst tænkelige smerte et menneske kan udsættes for”, og den rammer 1 ud af 1.000, hvilket betyder, at der i Danmark findes mindst 5.000 patienter med klyngehovedpine.

Trigeminusneuralgi er en sjælden tilstand med invaliderende ansigtssmerter.

Sekundære hovedpiner er langt sjældnere end de primære former, men er vigtige at kende til fordi der kan ligge en anden behandlingskrævende tilstand bag.

I den almene befolkning lider ca. 2-3 % af sekundær hovedpine. Heraf er de fleste ramt af medicinoverforbrugshovedpine eller posttraumatisk hovedpine.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup