Behandling

Behandlingen af hovedpine er baseret på kontrol af akutte anfald og forebyggende behandling, som kan omfatte såvel støttende tiltag som medicin. Overvejelserne bør også inkludere non-farmakologiske behandlingstiltag.

Behandling af de enkelte hovedpinetyper kan findes under beskrivelsen af den enkelte hovedpine.

Det er vigtigt at der informeres om diagnose og mekanismer vedrørende hovedpinen samt om realistiske forventninger til effekt og bivirkninger af behandling. I samme omgang skal der også identificeres komorbide sygdomme som kan influere på valg af behandling f.eks. overvægt, depression og kardiovaskulære lidelser.

Det er vigtigt at lave en forventningsafstemning i forbindelse med behandlingsplanen og det skal afklares om smertereduktion, anfaldskontrol eller forbedret dagligt funktionsniveau er målet. Det er ikke realistisk at forvente komplet smertefrihed, men en reduktion i smerte vil for mange være en klar forbedring.

Når behandlingen planlægges, skal den forventede effekt af behandlingen indgå sammen med en vurdering af, hvilke bivirkninger der kan forventes og accepteres. Desuden skal der foreligge en plan for, hvornår behandlingen skal evalueres, og hvor lang tid behandlingen forventes at fortsætte.

Dansk Hovedpine Selskab (DHOS) har udgivet et referenceprogram for diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter, som kan downloades her.

De aktuelle behandlingsanbefalinger kan desuden altid findes i den Neurologiske nationale behandlingsvejledning på Dansk Neurologisk Selskabs hjemmeside her.

Organisation af behandling i Danmark. Kilde: Dansk Hovedpine Selskab


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup