Migrænetopmøde 2022: Stor efterspørgsel på migræneplan

29/09 2022

Der er brug for en national plan for migræne, så langt flere danskere med migræne kan få bedre behandling tidligere. Sådan lød det fra eksperter, patienter og politikere på Migrænetopmøde 2022 tirsdag.

Migræne er en overset folkesygdom med store konsekvenser for den enkelte og samfundet. Som en af de største hovedpinelidelser rammer migræne mindst hver tiende voksne dansker, altså mere end en halv million mennesker, der oplever smerter, forringet livskvalitet og store udfordringer med at passe arbejde og leve et normalt, aktivt liv.

Alligevel fylder migræne kun meget lidt i den offentlige samtale om sundhed, sygdom, arbejdsmarked og samfundsøkonomi. Sådan lød budskabet fra fagfolk, repræsentanter fra patientforeninger, arbejdsmarkedsorganisationer og politikere fra både regioner og Christiansborg, der tirsdag var samlet til Migrænetopmøde 2022 på Børsen i København.

Brug for en samlet plan

Privatpraktiserende neurolog og bestyrelsesmedlem i Danske Nervelægers Organisation, Jakob Møller Hansen, talte om, at der er behov for, at langt flere migrænepatienter møder åbne døre i sundhedsvæsenet:

”Vi mangler en samlet plan, så vi bruger de muligheder, der allerede er i systemet, bedre. Det er ikke sjovt at skulle vente længe på en behandling, når man har kronisk migræne, og derfor skal vi bruge ressourcerne anderledes, så folk ikke møder en lukket dør og lange ventetider. Det er kun dem, der fejler noget farligt eller sjældent, der skal gå hos de ypperste specialister på hovedpinecentrene,” sagde Jakob Møller Hansen.

Flere skal have CGRP-behandling

Formand for Dansk Hovedpine Selskab, overlæge, ph.d., klinisk lektor Faisal Mohammad Amin fastslog, at dansk hovedpineforskning er verdensførende, mens det samme ikke kan siges om behandlingen:

“Når vores patienter skal til udlandet for at få migrænebehandling, er vi ikke længere verdensførende. Der er brug for at de praktiserende læger og privatpraktiserende neurologer spiller en større rolle. De 16 hovedpinecentre i regionerne er ikke nok til at behandle de 60.000 migrænepatienter, der har behov,” sagde Faisal Mohammad Amin.

I panelet af fagfolk var fokus overvejende på en diskussion af migrænebehandling med den nyeste CGRP-antistof-medicin. Eksperterne var enige om, at der skal gøres op med centraliseringen i forhold til de nye medicinske muligheder så både privatpraktiserende neurologer og alment praktiserende læger indtænkes sammen med de regionale specialiserede hovedpineklinikker. Det vil udvide kapaciteten, så langt flere kan komme hurtigere i behandling med CGRP-antistoffer.

Hovedpine er mere end migræne

Overlæge Lars Bendtsen, leder af den største hovedpineklinik i Danmark, Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet Glostrup, pointerede, at de neurologiske afdelinger også skal tage sig af mange andre hovedpinelidelser som klyngehovedpine og ansigtssmerter som trigeminusneuralgi.

”Det er positivt, at der er blevet oprettet fire nye hovedpineklinikker på Sjælland, men der mangler stadig behandlingskapacitet rundt om i landet. Samtidig er det vigtigt, at de patienter, vi ved hvad fejler og ved hvordan skal behandles, kan sendes ud og følges hos de praktiserende læger. Det vil lette ventelisterne og på sigt udvide den samlede kapacitet i systemet, så flere kan få adgang til den optimale behandling,” sagde Lars Bendtsen.

Migrænetopmøde 2022 var organiseret af kommunikationsbureauet LEAD Agency i dialog med Danmarks Patientforening for Hovedpineramte, Dansk Hovedpine Selskab, Migræne & Hovedpineforeningen og Migræne Danmark. Topmødet var sponsoreret af medicinalfirmaerne AbbVie, Lundbeck, Novartis og Pfizer.

Læs mere

Om migræne

Se flere


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup