Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

31/12 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Centret skal have til formål at samle og udbrede ny viden på området i samarbejde med almen praksis. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2018-2021 til videnscenteret. Videnscenteret etableres i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udarbejdelse af faglige anbefalinger vedrørende hovedpine, herunder migræne. Anbefalingerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter

Se faktaark fra Sundheds- og Ældreministreriet her

 

Se flere


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup