Migræneforskning: Manglende viden fører til underbehandling

27/06 2022

Kun få med migræne får behandlet deres sygdom effektivt. Det viser ny dansk forskning, som også peger på, at flere kunne få gavn af rette behandling tidligere. Vi mangler nationale kliniske retningslinjer for behandling af migræne i Danmark, siger professor Messoud Ashina fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

En meget betydelig del af den halve million danskere, der lider af migræne, er underbehandlede, og lever dermed med unødvendige smerter og forringet livskvalitet. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt om migrænebehandling, som har undersøgt brugen af de såkaldte triptaner.

Triptaner er en effektiv og billig medicin, som lindrer de akutte og smertefulde migræneanfald, men tidligere dansk forskning har vist, at blot 12 procent af danskere med migræne bruger dem. Det nye danske studie med interview af 400 danskere med migræne peger på, at det skyldes manglende viden om triptaner og hvordan, de bedst anvendes:

“Danmark har en lavere anvendelse af triptaner end forventet. Det er skuffende, og det viser, der er potentiale til at hjælpe flere med migræne bedre. Samtidig er det samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig brug af ressourcerne. Vores undersøgelse viser, at det i høj grad skyldes manglende viden om behandlingsmulighederne hos både patienter og behandlere,” siger læge, ph.d. Mona Ameri Chalmer fra Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup.

Hun står bag studiet sammen med hovedpineforskere fra hele landet.

Brug for mere viden

Blandt dem, der havde prøvet triptaner, fik blot hver femte at vide af deres læge, at de skulle afprøve tre forskellige midler, hvis de ikke oplevede tilstrækkelig god effekt.

Forskerne bag studiet, der er publiceret i det videnskabelige onlinetidsskrift Scientific Reports, mener derfor, det er nødvendigt at sætte ind med initiativer, der højner viden om migræne og den medicinske behandling:

“Der skal tages initiativer for at løfte viden om medicinsk behandling af migræne både hos fagfolk og hos patienter. Der kunne være konkret efteruddannelse af sundhedspersonale og den brede vidensformidling fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine, som med fordel kan styrkes for eksempel med kampagner,” lyder anbefalingen fra Mona Ameri Chalmer.

Flere kunne hjælpes tidligere

På landets største hovedpineklinik, Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet Glostrup, genkender man resultaterne. Overlæge Henrik Winther Schytz står bag et nyt studie, der viser, at størstedelen af de henviste migrænepatienter kun har prøvet én enkelt type triptan, selvom de har haft migræne i årtier, mens flertallet af patienterne til gengæld har prøvet op til flere ikke-medicinske behandlinger som akupunktur og fysioterapi.

Tankevækkende, mener Henrik Winther Schytz:

“Vi blev overraskede over, hvor meget ikke-medicinsk behandling, folk havde prøvet, før de kom til Dansk Hovedpinecenter. Det viser, at de fleste migrænepatienter er meget aktive i at få behandling, men bare ikke medicinsk behandling. Jeg tror, mange kunne være blevet hjulpet bedre tidligere med den rette medicin, og derfor er der et stort potentiale for at optimere behandlingen ved at oplyse både patienter og behandlere om de tilgængelige medicinske behandlingsmuligheder,” siger overlæge Henrik Winther Schytz.

Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift for hovedpineforskning, Cephalalgia.

Efterlyser klinisk retningslinje

Hovedpine er en folkesygdom, som vi kan gøre noget ved, fastslår leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine, professor og overlæge Messoud Ashina. Han efterlyser en systematisk løft af viden og indsats:

“Der er behov for nationale kliniske retningslinjer for behandling af migræne i Danmark. Det har vi ikke i dag. Klare retningslinjer vil understøtte behandlingen bredt og sikre mere viden, så flere personer med migræne kan få den bedste og mest målrettede behandling,” siger professor Messoud Ashina.

Professoren understreger, at der venter en stor opgave med at få både befolkning og fagpersoner gjort bekendt med, hvordan man får bedre resultater i behandlingen af folkesygdommen hovedpine.

Læs mere

Studiet ”Low adherence to the guideline for the acute treatment of migraine” i Scientific Reports

Studiet ”Treatment experiences and clinical characteristics in migraine and tension-type headache patients before the first visit to a tertiary headache center” i Cephalalgia

Fakta om migræne

Fakta: Triptaner

  • er en medicintype, der bruges til behandling af migræneanfald, når almindelige smertestillende håndkøbsmidler ikke er tilstrækkelige.
  • Virker smertestillende ved at hæmme frigivelsen af nogle signalstoffer fra nerveenderne omkring hjernens blodkar og har god effekt hos 60-80 procent af migrænepatienter.
  • Findes i flere forskellige versioner og kan gives som tabletter, smeltetabletter, næsespray og injektion.
  • Virker forskelligt på forskellige patienter. Derfor anbefales at prøve tre forskellige triptaner ved hver tre migræneanfald, før en effekt kan udelukkes.
  • Bør højst anvendes ni dage om måneden for at undgå risiko for medicinoverforbrugshovedpine.
  • Kom første gang på markedet i 1990’erne og betragtes derfor som et velafprøvet, sikkert og billigt migrænemiddel.

Kilder: Referenceprogram Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter, pro.medicin.dk og min.medicin.dk

Se flere


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup