Andet

Diagnostiske og prognostiske biomarkører for Idiopatisk Intrakraniel Hypertension

Johanne Severinsen, Læge, Ph.D.-studerende ved Dansk Hovedpinecenter

Beskrivelse: Idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH) rammer primært yngre, overvægtige kvinder. Sygdommen er relativt sjælden, og man ved ikke, hvorfor den opstår. Patienterne kan få kronisk hovedpine og varig synsnedsættelse.

Vi vil undersøge rygvæske og blod fra IIH-patienter for sygdomsmarkører. Hvis det lykkes at finde en sygdomsmarkør, vil denne formentlig bidrage til at kortlægge sygdommens oprindelse, virke som et diagnostisk redskab, samt føre til bedre behandling.

I dag måles væsketrykket i hjernen ved en lumbalpunktur for at stille diagnosen og for at kontrollere behandlingen. Lumbalpunkturer kan medføre en lille risiko for blødning, infektion og forstærket hovedpine, og kan være vanskelige at udføre. Vi ønsker at finde en nemmere, en såkaldt non-invasiv metode, til at måle væsketrykket og vil undersøge om ultralyd af synsnerveskeden og hjernens blodkar, eller fotos af øjenbaggrunden, er pålidelige metoder. Hvis det lykkes, vil det medføre bedre patientforløb og mulighed for at vurdere sygdomsaktiviteten i forbindelse med ambulante kontroller.

Læs mere om baggrunden for studiet her

Kliniske karakteristika og patofysiologi af posttraumatisk hovedpine

Håkan Ashina, Ph.D. studerende ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Haidar Al-khazali, Forskningsassistent, BSc.Med. og Afrim Iljazi, Forskningsassistent, BSc.Med.

Projektets tidsramme: August 2018 – December 2019

Beskrivelse: Hvert år rammes mindst 25.000 danskere af en hjernerystelse, og selvom de fleste slipper uden varige mén, oplever mere end 30 % invaliderende langvarige følger. Samtidig har et nyligt dansk populations-baseret studie vist, at risikoen for selvmord er fordoblet efter en hospitalskrævende hjernerystelse. I Europa alene estimeres det, at den økonomiske byrde for traumatiske hjerneskader løber op 250 mia. DKK på årlig basis. En stor del af disse patienter udvikler persisterende hovedpine, der manifesterer sig i form af en konstant daglig hovedpine, som sætter sine tydelige spor i form af nedsat livskvalitet og tab af tilknytningen til arbejdsmarkedet. På trods af hyppigheden af posttraumatisk hovedpine, er der fortsat et enormt uforløst behov for bedre diagnostik og behandling af disse patienter.

I nærværende forskningsprojekt vil vi identificere kliniske, billeddiagnostiske og molekylære biomarkører for persisterende posttraumatisk hovedpine. Hertil vil vi anvende grundig kortlægning af kliniske karakteristika ved interviews, indsamling af blodprøver med biomarkører for nerveskade og smerte samt avancerede MR-skanninger til undersøgelse af ændringer i hjernens struktur og funktion. Slutteligt vil vi med en veletableret forskningsmodel undersøge om indgift af signalstoffet calcitonin gen-relateret peptid (CGRP) kan inducere hovedpine hos patienter med persisterende posttraumatisk hovedpine. Samlet set forventes projektet at bane vej for præcisionsmedicinsk diagnostik af persisterende posttraumatisk hovedpine.

Publikationer:

1: Ashina H, Schytz HW, Ashina M. CGRP in Human Models of Migraine. Handb Exp Pharmacol. 2018 Jun 13. [Epub ahead of print].

2: Ashina H, Schytz HW, Ashina M. CGRP in human models of primary headaches. Cephalalgia. 2018 Feb;38(2):353-360.

3: Ashina H, Guo S, Vollesen ALH, Ashina M. PACAP38 in human models of primary headaches. J Headache Pain. 2017 Nov 23;18(1):110.

4: Ashina H, Newman L, Ashina S. Calcitonin gene-related peptide antagonism and cluster headache: an emerging new treatment. Neurol Sci. 2017 Dec;38(12):2089-2093.

5: Ashina H, Li XQ, Olsen EM, Skovgaard AM, Larsen M, Munch IC. Association of Maternal Smoking During Pregnancy and Birth Weight With Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Children Aged 11 or 12 Years: The Copenhagen Child Cohort 2000 Eye Study. JAMA Ophthalmol. 2017 Apr 1;135(4):331-337.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup