Alternativ behandling

Alternativ behandling af hovedpine

Der er på verdensplan stor forskel på hvordan man betegner det, vi kalder alternativ behandling i Danmark. Fx er akupunktur ikke spor ”alternativt” i Kina, hvor det i 5000 år har været en del af sundhedsvæsenet.

I den alternative verden opererer man med en holistisk opfattelse af mennesket og af verden i det hele taget. Hvis en behandlingsmetode bygger på teorier og begreber, der ikke kan rummes indenfor naturvidenskaben, vil mange vælge at kalde den ”alternativ”, uanset om den er godkendt og hvem der udøver den.

De danske myndigheder bruger begrebet ”alternativ behandling” om:

  • Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner.
  • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsageligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

Autoriserede sundhedspersoner er blandt andet læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, kliniske diætister og kiropraktorer.

Området for alternativ behandling er karakteriseret ved at være komplekst og svært at overskue, idet det omfatter behandling og metoder lige fra det videnskabeligt beskrevne til det mere eller mindre udokumenterede.

Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved alternativ medicin og behandling er således kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler.

En lang række alternative behandlinger hævder at være gavnligt mod hovedpine. Nogle af disse gennemgås her.

 

Mere information:

Hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) findes her.

Siden 2004 har alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav, mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Listen over foreninger som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere findes her.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup