Akupunktur

Hvad er det?

Akupunktur har historisk sine rødder i kinesisk og taoistisk naturfilosofi. Ved at stimulere akupunkturpunkter forskellige steder på kroppen kan man ud fra denne teori finde frem til og genoprette energiubalancer i livsenergien Qi. Klassisk akupunktur anses af mange som en behandlingsmetode, som kan helbrede en lang række symptomer og sygdomme.

Behandlingen foregår ved, at man stikker tynde nåle ind i hud og muskler. Her stimulerer nålene nerverne.

Er der videnskabelig basis for brugen af akupunktur som smertebehandling?

En gennemgang af de tilgængelige studier – en såkaldt metaanalyse – fra 2016 undersøgte om akupunktur er a) bedre end ingen behandling; b) bedre end snyde-akupunktur og c) lige så god som anden forebyggende migrænebehandling. Kvaliteten af de tilgængelige studier blev vurderet som moderat.

Er akupunktur bedre end ingen behandling?  

Akupunktur reducerer hovedpine mere end ingen behandling. Der skete en halvering i hovedpine hos 41% af patienter behandlet med akupunktur sammenlignet med 17% hos patienter som ikke blev behandlet. Det svarer til at 4 patienter skal behandles for at én patient opnår gavn af behandlingen – også kaldet number needed to treat.

Er akupunktur bedre end snyde-akupunktur?  

Akupunktur er bedre end snyde-akupunktur til at reducere hovedpine, men effekten er beskeden. Der skete en halvering i hovedpine hos 50% af patienter behandlet med akupunktur sammenlignet med 41% hos patienter som modtog snyde-akupunktur. Det svarer til at 11 patienter skal behandles for at én patient opnår gavn af behandlingen.

Er akupunktur lige så god som anden forebyggende migrænebehandling?

Akupunktur er bedre end anden migræne-behandling til at reducere hovedpine, men effekten forsvandt ved opfølgende samtale. Der skete en halvering i hovedpine hos 59 % af patienter behandlet med akupunktur sammenlignet med 54% hos patienter som modtog almindelig migræne-behandling. Samtidigt var frafaldet mindre for snyde-akupunktur og der blev rapporteret færre bivirkninger.

Hvor stor er effekten?

Hvis man antager at en patient har seks dage med migræne før behandlingen vil disse tal betyde man efter ingen behandling ville have 5 dage med migræne, 4 dage med migræne efter snyde-behandling og almindelig migrænebehandling og 3.5 dage efter akupunktur.

Samlet set:

Den systematiske litteraturgennemgang viser at akupunktur er mindst lige så effektivt som andet forebyggende migrænebehandling. Som ved mange andre migrænebehandlinger mangler der opgørelser over langtidseffekten af behandlingen (over et år).

Akupunktur vil således være en mulig behandling hos migrænepatienter der ikke ønsker lægemiddelbehandling eller har bivirkninger til de vanlige behandlinger.

Læs hele metaanalysen her.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup