5 hurtige om hovedpine

Q1: hvem rammer hovedpine?

 • Migræne rammer oftest personer i den erhvervsaktive alder
 • 200.000 mennesker har kronisk hovedpine – smerter mere end 15 dage / måned
 • Hovedpine blandt børn og unge under 20 år ses hos mere end 50%

Q2: Hvad kan man selv gøre?

 • Tal med egen læge om hovedpinen
 • Opmærksomhed på udløsende faktorer; motion, stress, søvn, kost, arbejdsstillinger mv.
 • Der kan være gavn af fysioterapi eller psykolog til smertehåndtering

Q3: hvad er behandlingsmulighederne?

 • Hovedpine kan behandles, både med og uden medicin læs mere her
 • Behandlingen retter sig mod at standse smerterne eller forebygge anfald
 • Det er ikke altid muligt at fjerne hovedpinen, men antallet af hovedpinedage og smerteintensiteten kan nedsættes

Q4: Hvem kan få den nye forebyggende CGRP-antistof behandling?

 • Aktuelt tilbydes ny behandling kun til mennesker med kronisk migræne som ikke har haft effekt af anden forebyggende behandling

Q5: Nationalt videnscenter for hovedpine?

 • Landsdækkende uddannelse af sundhedsprofessionelle
 • Understøtter kvaliteten i behandlingen på hovedpineområdet
 • Understøtter forskning i hovedpine og hovedpinebehandling
 • Samarbejder med patientforeninger, forskningsenheder, Sundhedsstyrelsen, medicinalvirksomheder, Praktiserende Læger, Regioner m.fl.


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup