Kurser ved Indsatser for Rationel Farmakoterapi

Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi afholder igen i år kurser til praktiserende læger i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine


Hovedpinekursus for praktiserende læger

Hovedpine er en folkesygdom, som påvirker mange menneskers liv og livskvalitet, og som koster samfundet dyrt i tabt produktion og sygefravær.

Danmark er i front inden for den højt specialiserede behandling af hovedpine – samt i forskning inden for hovedpine, men størstedelen af patienter med hovedpine ses i almen praksis.

Kurset udbydes i samarbejde med Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen, og er bygget op så det giver den praktiserende læge en god ballast til at overkomme de udfordringer der opleves i hverdagen.

Det er alfa omega, at almen praksis er klædt på til at stille den korrekte diagnose for at kunne give den optimale behandling og for at kunne henvise til specialbehandling, når der er behov for det.

Til det formål har Nationalt Videnscenter for Hovedpine udviklet diagnostisk værktøj – Hovedpine 1·2·3 – , som gennemgår trinnene i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine, der sikrer det gode patientforløb.

Kurset vil gennemgå de hyppigste hovedpinetyper og præsentere en klar model for diagnose, behandling og forebyggelse. Du bliver præsenteret for forslag til medicinsk og ikke-medicinsk behandling af de forskellige hovedpinetyper. Kurset vil give dig konkrete redskaber til bedre og mere systematisk at styrke behandlingen af patienter med hovedpine i din klinik.

Undervisningen vil være case-baseret.

Tilmelding via nedenstående link

23. september 2020, Scandic Aarhus, The Mayor, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus

1. oktober 2020, Scandic Sydhavnen, København, Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Kurset vil blive godkendt til den systematiske efteruddannelse ved Fonden for Almen Praksis.


Kontakt:
Simon Stefansen
ss@videnscenterforhovedpine.dk
38 63 46 50


Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup