Hovedpinedagen 2020

Nationalt Videnscenter for Hovedpine udbyder i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter og PLO-E igen i år det populære kursus i hovedpine for praktiserende læger, uddannelseslæger og andre fagpersoner med interesse for hovedpine.

Pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19 bliver kurset ikke gennemført. Kurset udbydes igen maj 2021.


Danmark er i front inden for den højt specialiserede behandling af hovedpine – samt i forskning inden for hovedpine. På dette kursus giver en række af de læger og behandlere, der er ansvarlige for denne førerposition, deltagerne en indføring i den nyeste viden om diagnose, behandling og forebyggelse af de hyppigste hovedpinesygdomme.

Det er langt fra alle med hyppig hovedpine, der henvender sig til almen praksis for deres lidelse, men hovedpine kan være udforende i almen praksis, da det også optræder som symptom på andre somatiske såvel som ikke-somatiske lidelser og psykosociale udfordringer.

På kurset klædes du bedre på til at håndtere dine patienter med hovedpine med udgangspunkt i Nationalt Videnscenter for Hovedpines Hovedpine 1·2·3.

Undervisningen vil være case-baseret.

Kurset er godkendt til at indgå i den systematiske efteruddannelse for praktiserende læger.

Undervisere

Jakob Møller Hansen, Læge PhD
Henrik Winther Schytz, Overlæge PhD
Anja Sofie Petersen, Læge PhD-studerende
Stine Maarbjerg, Læge PhD
Louise Carlsen, Læge PhD-studerende
Malene Danø, Sygeplejerske
Bjarne K. Madsen, Fysioterapeut PhD
Simon M. Salomon, Psykolog

Kursusledelse

Lars Poulsen, alment praktiserende læge

Tid og sted

Aflyst
Dansk Hovedpinecenter

Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup

Tilmelding

Pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19 bliver kurset ikke gennemført. Kurset udbydes igen maj 2021.

Kontakt

Simon Stefansen
ss@videnscenterforhovedpine.dk
38 63 46 50


Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup