Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

Nationalt Videnscenter for Hovedpine er ved at udarbejde Nationale kliniske retningslinjer for ikke-medicinsk behandling af hovedpine med en bevilling fra Sundhedsstyrelsen.

Udarbejdelsen sker i samarbejde med relevante faglige selskaber, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, for at sikre faglighed og relevans. Patientinddragelse sker ved deltagelse af patientforeningerne samt indsamling af viden om patienterfaring via et spørgeskema.

Retningslinjerne omhandler manuel ledmobiliserende behandling, fysisk aktivitet/træning, psykolog behandling, akupunktur samt patientuddannelse (kurser og foredrag om hovedpine).

Retningslinjerne forventes at være færdige i marts 2021

Nationale Kliniske Retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale og af patienten.

Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.

Læs mere om NKR på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

NKR I HØRING

Se høringsudkastet her

Deadline for høringssvar var d. 31. januar 2021

Ved spørgsmål kontakt venligst

Projektleder Christel Vesth Høst: christel.hoest@regionh.dk


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup