Kurser for læger

Hovedpinekursus for praktiserende læger

Kom til kursus i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine i almen praksis i efteråret 2019.

Kurset udbydes i samarbejde med Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen, og er bygget op så det giver den praktiserende læge en god ballast til at overkomme de udfordringer der opleves i hverdagen.

Med mere end 200 forskellige hovedpinediagnoser er det alfa og omega at få stillet den korrekte diagnose for at kunne give den optimale behandling og eventuelle forebyggelse.

På dette case-baserede kursus vil du blive præsenteret for et nyudviklet diagnoseværktøj, ”Hovedpine 1·2·3”, som gennemgår trinnene i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine og derved sikrer det gode patientforløb. Hovedpine 1·2·3 tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Du vil med andre ord blive udstyret med redskaber til bedre og mere systematisk at styrke behandlingen af patienter med hovedpine.

Kurset udbydes i alle regioner på følgende datoer:

Glostrup           01. oktober 2019
Aalborg             28. oktober 2019
Aarhus               29. oktober 2019
Ringsted           19. november 2019
Kolding              20. november 2019

Tilmeld dig her

Kurserne er godkendt til refusion ved Fonden for Almen Praksis.


Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup