Kurser for læger

Hovedpinekursus for praktiserende læger

Kom til kursus i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine i almen praksis i efteråret 2019.

Hovedpine er en folkesygdom, som ofte er underdiagnosticeret og underbehandlet.

De fleste hovedpinepatienter håndteres i almen praksis, så der er brug for at praktiserende læger er opdaterede på hvordan hovedpine diagnosticeres og behandles.

Kurset udbydes i samarbejde med Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen, og er bygget op så det giver den praktiserende læge en god ballast til at overkomme de udfordringer der opleves i hverdagen.

Der er beskrevet mere end 200 forskellige hovedpinetyper, så dette kursus giver dig et klart overblik for at sikre det gode patientforløb for dine hovedpinepatienter.

Nationalt Videnscenter for Hovedpine har sammen med Dansk Hovedpine Center udarbejdet Hovedpine 1·2·3; et diagnostisk værktøj, som med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger gennemgår trinene i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine på en overskuelig måde.

Kurset vil gennemgå de hyppigste hovedpinetyper og præsentere en klar model for diagnose, behandling og forebyggelse. Du bliver præsenteret for forslag til medicinsk og ikke-medicinsk behandling af de forskellige hovedpinetyper. Kurset vil give dig konkrete redskaber til bedre og mere systematisk at styrke behandlingen af patienter med hovedpine i din klinik.

Undervisningen vil være case-baseret.

Kurset udbydes på følgende datoer:

Glostrup           01. oktober 2019
Aarhus               29. oktober 2019
Ringsted           Aflyst

Kurserne er godkendt til refusion ved Fonden for Almen Praksis.


Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup