Hovedpine på Tværs

Nationalt Videnscenter for Hovedpine arrangerer løbende ”Hovedpine på Tværs” arrangementer, som retter sig mod alle med interesse for hovedpine – særligt mennesker med hovedpine og pårørende.

Hovedpine på Tværs afholdes på tværs af landet, på tværs af hovedpinetyper og på tværs af fagligheder.

Tidligere oplæg på Hovedpine på Tværs har blandt handlet om:

  • Perspektiverne for ny forebyggende migrænebehandling med CGRP-antistof
  • Principperne bag smertehåndtering og det at leve med hovedpine

Der er altid mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Arrangementerne varer 2-3 timer og ligger om eftermiddagen/aftenen.

Deltagelse er gratis.

Datoer for fremtidige møder vil fremgå af kalenderen her på hjemmesiden.

Hovedpine på Tværs, Glostrup Hospital d. 5. marts 2019


Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Indgang 1A, Valdemar Hansens vej 5
2600 Glostrup